Státní Zámek Libochovice

KDO ŽIJE V ZÁMECKÉM SKLEPENÍ

Kromě instalované prohlídky zámeckými interiéry, která má pouze přiblížit, jak asi vypadal život na zámku, se můžete podívat i do autentických, neupravovaných prostor. Ty dříve sloužily jako vůbec nejdůležitější zázemí hlavní zámecké budovy. Jde o sklepení, které se ale zdaleka neužívalo jako hladomorna.


Sestoupíte do sklepů, které nechal vyhloubit Jan starší z Lobkovic na Zbiroze a Točníku, kenž roku 1558 koupil vypálenou gotickou tvrz po nájezdu husitských vojsk Jana Žižky z Trocnova. Ta po pořáru pustla a nikdo se neměl k tomu ji obnovit. Vzhledem k tomu, že od zničení tvrze uběhlo v době, kdy ji Jan starší kupoval, víc jak 120 let, vystřídal gotiku nový architektonický sloh a na místě bývalé tvrze byl postaven jednopatrový renesanční zámek.

Ani ten ovšem nevydržel další požár, který městečko zachvátil o sto let později.

Podsklepen byl zámek témeř kompletně a jediné, co se dochovalo v původním stavu kromě zámecké kaple, která má základy už v gotice, je právě rozsáhlé sklepení. Zasahuje do dvou třetin nádvoří a prostoru pod hlavní budovou, kde byla umístěna zámecká kuchyně, odkud se důmyslným výtahem vynášelo jídlo nahoru do velké jídelny, dále umývárna, ledárna, lednice, skladovací prostory a dokonce i pivovar.

Každý rok se zde také koná výprava do sklepení za strašidly, která během standartních prohlídek zůstávají skryta v nejtemnějších koutech. Obvykle se zjevují v druhé polovině srpna, viz kulturní léto.

Otevírací doba a vstupné